Rekolekcje adwentowe w parafii Topola Królewska

gru. 9 2012

          Ks. Proboszcz prowadzi od II Niedziei adwentu - od 9 grudnia do wtorku - 11 grudnia rekoekcje adwentowe w parafii Św. Bartłomieja w Topoli Królewskiej. Topola Królewska leży niedaleko Łęczycy. Prbszczem parafii jest ks. Kamil Leśniewski. Kościół parafialny jest obiektem zabytkowym o dość ciekawej konstrukcji drewniano - murowanej z początku XVIII w. Wkościele sczególną czcią otacza się obraz Matki Bożej Bożej Tucholskiej.
          Zdjęcia z parafii są w galerii 2012_12_09_Topola Królewska
Poniżej można poczytać o historii parafii.
          Wieś Topola Królewska, według historyków, istniała już prawdopodobnie w XI wieku, a w XII w. była już owalnicą o pełnej zabudowie jako dziedziczna kolegiaty łęczyckiej. Pierwszy dokument historyczny dot. Topoli pochodzi z 1268r. z którego wynika, że była wcześnie lokowana (rok później niż Łęczyca). Od 1302r., jak wynika z dokumentów sądowych, wieś Topola należy do kolejnych władców Polski. Potwierdzają to dokumenty nadania dóbr z Topoli różnym właścicielom, w tym również tutejszej Parafii. W 1678 roku król Jan III Sobieski zapisał swoje 3 łany kościołowi parafialnemu w Topoli. W dokumencie donacyjnym czytamy: "Kościół wsi naszej Topoli wielkimi cudami obrazu Najświętszej Panny łaskami Boskiemi znacznie wsławiony, że ani dotem ullam, ani fundam ex guo kaplani sustentur nie ma, sołectwo tamteczne accende consensu possero ur Ludwika Wierzbowskiego, chorążego łęczyckiego, temuż Kościołowi incorporujemy".
          Fakt ten świadczy, że dużo wcześniej był tu ośrodek życia religijnego z cudownym obrazem Matki Bożej, istniejącym do dziś. Za wczesnym powstaniem parafii przemawia również fakt, że Topola była wsią owalną, a w  takich tworzono parafie.
          Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja w Topoli istaniala prawdopodobnie już w XIII wieku. Erygowana przez abp Jakuba h. Świnka
W księgach sądowych łęczyckich wymieniany jest pleban topolski (plebanus de Thopolya). Jan Laski w swojej "Liber beneficjorum" (1506r.) podaje, że starożytny kościół w Topoli wraz z Parafią był przyłączony do kościoła św. Mikołaja w Tumie. Stan ten trwał do 10 marca 1599r., kiedy to arcybiskup gnieźnieński Stanisław Karnkowski przywrócił tej parafii samodzielność.
          Fakt ten zapoczątkował ponowny rozkwit życia religijnego i materialnego Parafii. Dowodem jest to, że tylko w latach 1696-1763, 23 szlachciców poczyniło zapisy testamentalne przeznaczając pokaźne sumy na "reperację kościoła" a dunanastu wybrało pochówek "pod cudownym obrazem Matki Bożej".
          W tym czasie znalazł się fundator nowego kościoła ks. Wojciech Kamiński, kantor i oficjał łęczycki.
1711 - następuje rozbiórka starego drewnianego koś­cioła i budowa na fundamentach z cegły gotyckiej, nowego z bali drewnianych istniejącego do dziś.
28 maja 1724r. - konsekracja ukończonego już kościoła.
W 1886 roku kościół topolski zostaje odnowiony. Otrzymuje wewnątrz nowe tynki i dobudowana jest fasada. Nadaje to kościołowi nowy wygląd, godny wizerunkowi sanktuarium Matki Bożej Topolskiej.
          Z okolicznych parafii napływają piesze pielgrzymki, zwłaszcza, że było tu wówczas 17 odpustów. Najbardziej liczny na 8 września święto Narodzenia Matki Bożej. Warto zwrócić uwagę, że na metalowej sukience z 1745r., widnieje wygrawerowana muszla- znak, że jest to obraz pielgrzymów. Ze względu na ten wizerunek wierni nazywali często Topolę Królewską: "Małą Częstochową".
          Czas II wojny światowej był dla tego miejsca również smutny. Po aresztowaniu ks. Proboszcza Niemcy obraz wywieźli, a w kościele urządzili magazyn zrabowanych mebli i przedmiotów z innych kościołów. Zamykano też ludzi pojmanych w łapankach. Wywieziono organy oraz inne przedmioty. Ksiądz Proboszcz został aresztowany i osadzony w Dachau, gdzie został zamordowany 19 czerwca 1942roku. Po wojnie proboszcz Topolski ks. Józef Kulesza, pochodzący z parafii Tum, "odnalazł obraz w Łęczycy, sprowadził go do Topoli i zajął się odbudową życia religijnego i materialnego Parafii.
          W latach siedemdziesiątych podjęto wysiłkiem Proboszcza Zygmunta Frykowskiego i Parafian ogromną pracę gruntownego remontu Kościoła, polegającego na wymianie stropu, konserwacji i naprawie więźby dachowej, zdjęcia wewnętrznych tynków i założeniu boazerii, remoncie zakrystii, zabezpieczeniu drewnianej części różnymi środkami. Całkowicie wymieniono oszalowanie kościoła. Wszystkie, ogromnie kosztowne prace, wykonano z ofiar wiernych. Kościół jako opiekun i gospodarz nieustannie troszczy się o zabytkowy obiekt.
W  latach 1996 - 2005 Proboszczem Parafii był Ksiądz Kazimierz Wojtczak.
- w 1997 roku odrestaurowana została ambona z 1748roku.
- w 2000 roku odbudowano i odrestaurowano ołtarz św. Antoniego
- w 2002 roku odbudowano i odrestaurowano ołtarz Chrztu Jezusa
- w 2003 roku remont i malowanie frontonu (elewacji) kościoła, impregnacja zewnętrznej części drewnianej kościoła.
Od 2005 r. proboszczem jest Ks. Kamil Leśniewski, Od tego czasu wykonano m.in. renowację murowanego frontonu kościoła. Prace te mogły być wykonane dzięki ofiarności tutejszych parafian.