5.12. – 11.12.2022r.

5.12. – Poniedziałek.

18.00 

6.12. – Wtorek.

7.30 + Urszulę Wierzbicką.

7.12. – Środa – wspomnienie św. Ambrożego.

18.00  

8.12. – Czwartek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.30 O wszelkie łaski dla Marii.

9.12. – Piątek.

18.00 + Dziękczynno-błagalna o łaski Boże i opiekę Matki Bożej dla Marii, jej męża, dzieci i wnucząt.

10.12. – Sobota – wspomnienie NMP Loretańskiej.

7.30 O błogosławieństwo Boże dla Stefana.

11.12. – 3 Niedziela Adwentu.

8.30 

10.00 + Edwarda, Genowefę i Adama Nasiłowskich.

11.30 + Tadeusza Majczaka w 4 r. śm, Bogumiłę i Stefana.

16.00 + Annę Kuras.