21.02. – 27.02.2022r.

21.02. – Poniedziałek.

18.00 + Antoniego Wróblewskiego (gr.21).

22.02. – Wtorek – święto Katedry św. Piotra.

7.30 + Antoniego Wróblewskiego (gr.22).

23.02. – Środa – wspomnienie św. Polikarpa.

18.00 + Antoniego Wróblewskiego (gr.23).

24.02. – Czwartek.

7.30 + Antoniego Wróblewskiego (gr.24).

25.02. – Piątek.

17.30 + Antoniego Wróblewskiego (gr.25).

18.30 + Małgorzatę Grabną w 1 r. śm.

26.02. – Sobota.

7.30 + Antoniego Wróblewskiego (gr.25).

27.02. – 8 Niedziela Zwykła.

8.30 + Antoniego Krysiaka w rocz. śm, Helenę z ok. imienin i Mariana Krysiaków.

10.00 + Antoniego Wróblewskiego (gr.20).

11.30 + Bogumiłę Majczak w 9 r. śm, Stefana i i Tadeusza Majczaków.

11.30 + Elżbietę Klonowską po pogrzebie.

16.00 + cr. Kijewskich, Zygadło, Lipińskich, Reszka, Zielińskich, Tyda, Emanuelę, Wiktora i Annę Kijewskich, Teresę Zygadło w 10 r. śm, Józefa i Antoniego Zygadło po pogrzebie.