20.03. – 26.03.2023r.

20.03. – Poniedziałek – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

18.00 

21.03. – Wtorek.

7.30 

22.03. – Środa.

18.00

23.03. – Czwartek.

7.30

24.03. – Piątek.

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

25.03. – Sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

10.00 + Krystynę i Stanisława Tyszkiewicz.

26.03. – 5 Niedziela Wielkiego Postu.

8.30 + Stanisławę Grabowską w 6 r. śm.

10.00 + Juliana, Stefanię i Jana Średnickich oraz zm. cr.

11.30 + Krystynę Szkup z ok. 28 śm. i imienin, Wiesława Szkupa.

16.00 + Halinę i Zdzisława Piaskowskich, Teresę Niewęgłowską, Leona i Janinę Piaskowskich.