18.12. – 24.12.2023r.

18.12. – Poniedziałek.

  17.00 + Mariannę i Mariusza Jędrzejewskich (gr. 22)

19.12. – Wtorek.

7.30 + Mariannę i Mariusza Jędrzejewskich (gr. 23)

20.12. – Środa.

18.00 + Mariannę i Mariusza Jędrzejewskich (gr. 24)

21.12. – Czwartek.

7.30 + Mariannę i Mariusza Jędrzejewskich (gr. 25)

22.12. – Piątek.

18.00 + Mariannę i Mariusza Jędrzejewskich (gr. 26)

23.12. – Sobota.

7.30 + Mariannę i Mariusza Jędrzejewskich (gr. 27)

24.12. – 4 Niedziela Adwentu.

8.30 + Zbigniewa Suskiego.

10.00 + Mariannę i Mariusza Jędrzejewskich (gr. 28)

11.30 + Wiesławę Pełkę i Stanisława Pełkę.