11.04. – 18.04.2022r.

11.04. – Wielki Poniedziałek.

18.00

12.04. – Wielki Wtorek.

7.30 

13.04. – Wielka Środa.

18.00 

14.04. – Wielki Czwartek.

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej. 

15.04. – Wielki Piątek.

18.00 Liturgia Męki Pańskiej.

16.04. – Wielka Sobota.

19.00 Wigilia Paschalna

+Barbarę i Tadeusza Zając.

17.04. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

6.00 Rezurekcja za Parafian.

10.00 + Józefa Rosika w rocz. śm.

11.30 + Zygmunta Biniendę w 10 r. śm.

16.00 + Emanuelę, Wiktora i Annę Kijewskich, Teresę, Józefa i Antoniego Zygadło cr. Kijewskich, Zygadło, Lipińskich, Reszka, Zielińskich i Tyda.

18.04. – Poniedziałek Wielkanocny.

8.30 O błogosławieństwo Boże w 40 r. ślubu Włodzimierza i Wiesławy Żurkowskich i dla całej ich rodziny oraz o pokój duszy śp. Krystyny Żurkowskiej.

10.00 + Halinę i Leopolda Niemyskich.

11.30 O błogosławieństwo Boże dla Oliwii w 5 urodziny.

11.30 Antoniego i Hieronima Brzezińskich Barbarę i Zbigniewa Golba, Barbarę i Jerzego Sołodowskich, Helenę Dukalską.