10 lipca 2022 r. – 15 Niedziela Zwykła

  1. W niedzielę 24.07. po każdej Mszy św. będzie poświęcenie pojazdów z okazji dnia św. Krzysztofa.
  2. Zapowiedzi:
    Dawid Gotowiec kaw. z par. w Chotomowie i Dominika Pełka panna z par tut. (zap. 1).
    Cezary Kubicki kaw. z par. Św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie i Paulina Rosik panna z par. tut. (zap.1)
  3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: Idziemy